Cách tháo alget và barrel

Cách 1: Nhét Aglet vào Barrel để rút ra ( cách này chỉ hiệu quả với 1 số dòng nên chỉ tham khảo cho biết)Cách 2: Tháo Aglet và rút ra ( rất hiệu quả và an toàn, khuyến khích nên dùng cách này )

https://docs.google.com/document/d/1RUcYFW_6Kb8-kyTtJBcAEO0TPQp84Lt59i2kfHtz8-4/edit

Nguồn: Rastaclat FC