Review

Mỗi tuần, DOPE Store sẽ review cho các bạn coi 1 vòng. Có thể là hàng limited, hàng new hoặc 1 thứ gì đó đặc biệt....

Updating.....